|   |  RSS  |  ی  |  1396-05-26  |  2017-08-17  |  : 1396/05/26 - 16:30:4 FA | AR | EN
ی یی ی ی Ϙ یی             ییی             ی ی ی             یی یی یی یی ی ѐ Ԑ             ی Șۀ ی ی ǘ ی ی             ʐی ‌ی ی ی ی             ی یی             ی ی Ԑ Øی             : ͘ ی            یی 捘 ی یی ی ی ی ی ی             ی ی ی یǺ ی ʎی ی یی یϿ             ʎی ᝘ی یʺ یی ی                         یی ییی یی ی            ی: ǘ ǘی            

ی : 1392/5/20 - 10:30:13
ی: 427
ǘ Ȑی

ی یی ی ݘ ی
ی یی ی     ݘ ی

: ی ی/ی یی ی :

ǘی ǘی ی ی ی‌ی ییی یی ی ی ی ی‌ ی ی .

2001 یی ҡ ییی‌ یی یی ǐی ی ʎی ی ی ی   ی ی. ی یی ی ی‎ی ی ی یی ی ی . ی یی ی‌ی یی ‌ ‌یی ی ǘ ی ی ی ی یی ی‌ی ییی ی .

‌ی ییی‌ ی‌ ی ی ϡ Ȑܡ یݡ یҡ ѡ ی ی ی ی ی ی ی ‌ ژ . یی ی ǘ ی یی ییی . ییی‌ ǘی ی ǐ ی ی یی ی یی .

  2013 ی 2012  یی ی ی ی یی ی ʎی ی ی ی ی ی ی‌ی‌ی ی ی . ی ی‌یی یی ی ییϐی ی ی یی ی ی ی یی ییی ی ݘ ی ی ی.

ی یی ی ی ی . ی ی ی یی ی یی ی 2014 ی ی‌ ی یی ی ی .

ی ی ی ‌یی ی ی ی ѐ ی . ی ی ʎی ݘی .  ی‌ی ʎی یی ی ǐ ی ... ی . یی ی ی ی‌ . ی ی ʎی ی ی ی یی یی ی .

ǘ ییی‌ ی ی ی ی‌یی ی . ی   ݘ ی یی ‌یی   ی ی ʎی یی ی ی ی ʐیی ی ی . ی ی ʐیی یی ݘ ی ی .

یی یی ی ی ǘی .  ی ی ی ʎی ی ی ‌ی Ԙی ϡ ‌ی ی ی Ԙ ی ǘ ی ‌ی Ԙی ی . ی ی ی یی ی ی ǘ یی .

ی ی‌ ی   . یی ǘ ݘ ی ی ی ی‌ . ی ی . ی ی یی ی ی‌ Ԙ ی . ی ی ی ѐی ی ی . یی ی ѐی ی ی ی ی ی ی ‌ی ی ی ی .

یی یی ‌ی ی ی ی ǘی ی ی‌ی ییی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ǘ ʎی ی ی .

ییی‌ یی ی یی ی ی یی ی ی ی . یی ǐ ییی ی ی یی . ی ی ی ی ݘ ی ی ݘ ی ی ی ی‌ی ی ی ی ی.

یی ی ی ݘ ی ی ی ѐ ی ی یی ی ی ی   یی ی ی‌ی ییی یϿ ی ییی‌ یی ی   یی ی ی یی   ی ی ی .

یی ǐ ییی ی ی یی . ی ی ی ی ݘ ی ی ݘ ی ی ی ی ی‌ی ی ی   ی ی. ی  ݘ ی ǘی ی یی ی ی ی. یی ݘ ی   ǘی ی ی ی ی ی .

ی ǁی ی ی‌ی ی

ی ی ی ی ی ی ʐ ǘی یی ی ی ی ی ԡ  یی یی ‌ی ی . ی ی ی . یی ی ی ی ی .

ی ی ǎ یی ی ی ی ϡ ǘی ی ǐ ی ی یی ی ی   ی ی‌یی یی ی ǘی ی. ی یی ی ی ی ی ی‌ .

ی ی ǘی ی‌ی یی ی ی ی ی ی. یی ǁی ی ی ی ی‌ ی ی ی ی ǁی э ی ( یی) ǘ ی ی ی‌ . ی ی ی ݘ ی ی‌ی ی ی ی‌ ی یی یی ݘی ی. ی   ی .

ییی‌ ی ی ی ی‌یی ی . ی ݘ ی یی ‌یی ی ی ʎی یی ی ی ی ʐیی ی ی . ی ی ʐیی یی ݘ ی ی .

ی ی‌ی ییی ی

 

ی یی ی ی ی . ی ی ی یی ی یی ی 2014 ی ی‌ ی یی ی ی .

ی ی ی ی ʎی ی ی ی . یی ǘ ی ی ی ǘی ǘی ی ی ی‌ی یی یی ی ی ی ی‌ ی ی . ی ی ی ی ی ی ی .

یی ی‌ ی یی ی ی ی‌ یی ی ی ی‌ یی. ییی یی ی‌ ی ی   ی‌ ی ی یی ی ی یی ی‌ ییی یی Ӂ ی ی یی ی.

ی ی ییی ییی ی ݘ ی ی یی یی   ݘ ی ی ی ѐی ی ی ј‌یی یی ǘ ی ی ی.

ی ی یی. یی یی ی ی Ԙ ی ی. ی ی یی یی ی ی‌ . ی ی ʐ ی ی ی ی ی ǘی ییی ی ی ی ی ʎی .

:

ی : http://ansarpress.com/farsi/451*
*

*ی یی ی یʿ


ی ی


ی ی


"یی " ی یϿ


ی ѐی Ԙ ی


ʎی ی یʿ


ی یی


ی یی ی


ی یی ی ی


ی


ی ܡ Ԙی ی یی ی


ی ی ی ی


юی ᝐ


ی ی ی ی


ی ʝی ی ǘ یʿ


یϐیی ی ی ی


ی ی ییی


ǘ ی یی ی ی


ی ی ی


یʝی ی ی یی


ی ی‌ی ی ی ͘


ȝ یی


ی یی Ԙ یی


یی Ҙ ی
ی


ی یی.

ansarpress.com/mی

ی ی ی ی ǘ یϿ

ی

ی

ی


ی

ی Ԙی


ѐی  |   |   |  ی  |  ی  |  :
( ) . Ԑ یی