درباره ما  |  ارتباط با ما  |  RSS  |  آرشیو  |  1396-09-27  |  2017-12-18  |  بروز شده در: 1396/08/17 - 08:11:0 FA | AR | EN
ویژه نامه/ اربعین حسینی             شمار زائران در شهر کربلا به 10 میلیون نفر رسید             دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برکناری عطامحمد نور را رد کرد            نیمی از ثروت جهان در اختیار 3 کشور             بازی سعودی با کارت حریری             امریکا از افغانستان خارج شود/طالبان با روی کارآمدن دولت مشروع به صلح می‌پیوندد             حملات خودسرانه نیروهای خارجی به صلح افغانستان صدمه زده است            اثبات تداوم بی‌اعتمادی مردم ایران به آمریکا            دادستان دادگاه بین المللی جرایم در مورد جنایت های جنگی در افغانستان تحقیق می کند             معاش سالانه مشاوران غنی به بیش از 200 میلیون افغانی می‌رسد             رئیس پارلمان افغانستان مرتکب فساد شده است/ ابراهیمی فقط جریمه نقدی شد!/ رئیس دارالانشاء به دادستانی معرفی شد             پارلمان افغانستان خواهان آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی شد            سیگار: طالبان محدوده مناطق تحت نفوذشان را گسترش داده اند             پارلمان افغانستان نادیده گرفته شد/اداره ثبت احوال واژه‌های «قومیت» و «ملیت» را حذف نمی‌کند             مقابله با رژیم صهیونیستی مبارزه‌ای مقدس و خوش‌عاقبت است            تاریخ نشر: 1392/9/4 - 15:20:34
تعداد بازدید: 600
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

تعصب گرایی پدیده‌ای مخرب
تعصب گرایی پدیده‌ای مخرب

  تعصب گرایی یک پدیده‌ی مخرب است که اثر‌های ناگوارآن همیشه بر جامعه‌ها محسوس بوده است. بسیاری از کشمکش‌ها ریشه در تعصب داردکه هیچ کشوری را از این بیماری مصئونیت نیست. اما کشور‌های صنعتی وپیشرفته تا حدی توانسته است جلو این بیماری مهلک را بگیرد، اما متاسفانه کشور‌های عقب مانده که اکثریت کشور‌های اسلامی نیز مشمول آن است امروز بیش از همه دچار این بیماری مهلک شده اند. این پدیده کشورهای اسلامی به خصوص افغانستان را که زمانی افتخاراتش جهانیان را متوجه اش ساخته بود به انحطاط مواجه کرده است.

 اما آیا راه بیرون رفتی وجوددارد؟ کشور‌های غربی چگونه این مشکل را تا حدی حل کرده است؟ رسالت ما چیست؟

 با آنکه یک محصل توانایی وصلاحیت  بررسی این موضوع را ندارد اما جسارتا میخواهم چند نکته را عرض کنم.

 تعصب درجنبه ‌های مختلف وجود دارد مثل تعصب قومی، نژادی، زبانی، منطقه ای، دینی، مذهبی وغیره را در برمی گیرد.  امادرکل تعصب در دو بخش محسوس است:

1- ملی گرایی که جنبه‌ها‌ی زبانی نژادی و جغرافیایی را در بر دارد که این نوع را بنام نا سیونا لیسم نیز گوید.

 2- تعصب ایدولوژیکی که جنبه‌ی فکری و عقیدتی دارد وآنرا دگماتیسم نیز گوید.

ناسیونالیسم  از کلمه‌ی فرانسوی ناسیون گرفته شده است که معنای آگاهی ملی را میرساند. که این آگاهی باعث دلبستگی  بیش از حد فردها‌ی جامعه به عنصرهای مثل نژاد، زبان، عرف وارزشها میشود. وسر سختا نه معتقد میشوند که این مظاهر ملی بر مظاهر ملی دیگر ملتها تفوق وبرتری دارد. ناسیونالیسم از قرن هفده شروع ودر نیمه‌ی دوم قرن  بیست به اوجش رسید که حکومت نازی‌ها درآلمان وفاشیستهادرایتالیا گواه این مسئله است.  ودر کشور‌های شرقی نیز ملی گرایی رُشد کرد وباعث خیزشهای مردمی علیه کشورهای استعماری شد.  ناسیونالیسم به اندیشه‌ای اطلاق میشودکه همه‌ی ارزشهارا به منطقه‌ی جغرافیایی خاصی محدود میکند وهر گز جهانی فکر نمی کند. البته دفاع از تمامیت ارزی وارج نهادن به ارزشهای جامعه ناسیونالیسم نیست بل ناسیونالیسم یعنی خود برتر بینی ودیگران را به دیده‌ی حقارت نگریستن ودربرابر آنها موضع خصمانه گرفتن است.

نوع دوم ازتعصب گرایی تعصب ایدولوژیکی  است که آنرادگماتیسم گوید. امروزه هرکه خودش را حق میداند البته نه بر اساس دلیل واستدلال منطقی بل  به دنبال موضعیت هست که از کدام جناح طرفداری میکنی وبه همین راحتی وبدون زحمت دادن عقل صحت وسقم سخنانت را معلوم میکند. آنان که در دنداب دگماتیسم گرفتار اند همیشه خودرا حق  میداند ودیگران را باطل.  البته پافشاری در عقیده مذموم نیست بل کار خوبی است ودانشمندان همیشه به پافشاری توصیه میکنند، یعنی با مشاهده‌ی یک نقض کوچک نباید انسان ازیک کاربزگ دست بردارد وگذشتن از عقیده وفکر با شنیدن چند دلیل کار انسانهای آزموده ودقیق نیست. اما دگماتیسم پافشاری بر عقیده است نه براساس عقل بل براساس حصار کشی به دور عقل. سروش تعصب گرایی را به دو دسته تقسیم میکند: 1- دگماتیسم نقاب دار 2- دگماتیسم بینقاب

تعصب گرایی بی  نقاب طوری که از نام آن پیداست برعقیده‌های دیگران به صورت علنی میتازند وبر چسب بطلان را به آن میزند. این روش با آن که از منفورترین نوع تعصب است اما یک ویژِگی دارد وآن این که همه میتواند تشخیص دهد. اما نوع دوم یعنی دگماتیسم نقابدار که درظاهر جلوه‌ی خو بیدارد وآن قدر منفور به نظر نمی رسداما درباطن از نوع مهلک و ویران کننده است. این نوع دگماتیسم بنام‌های زیبا مثل آزادی صلح دین وغیره مقوله‌های زیبا برعقیده‌های دیگران برچسب بطلان رامی زند. حضرت علی میگوید:( به گفته بنگر نه به گوینده) اما آنان که در دنداب دگماتیسم نقابدار گیر کرده اند بر عکس به گوینده مینگرد نه به گفته. در فوق ما  تعصب در دو جنبه را بررسی کردیم 1- ایدولوژیکی  2- ملی گرایی

اما اگر به تعصب ورزی‌های که در کشور ما جریان دارد نظر اندازیم دیده میشود که ملی گرایی آنقدر محسوس نیست کسی به افغانستان آنقدر تعصب نمی ورزد. اما در جنبه‌های ایدولوژیکی(مثلا دینی) و همچنان در مسایل قومی زبانی، نژادی تعصب ورزی به اوج خود رسیده است  که این گونه تعصب بدتر از ناسیونالیسم است زیرا ناسیونالیسم در درون یک ملت آنقدر صدمه وارد نمی کند، اما تعصبات درون کشوری (قوم گرایی،مذهب گرایی، زبان گرایی) در قدم نخست به خود همان ملت  صدمه وارد میکند.

اگر به گذشته نظر اندازیم میبینیم که در همه‌ی دوره‌ها تعصب وجود داشته است. در کشور‌های غربی در گذشته شدیدا تعصبات نژادی ومذ هبی بوده است، اما امروز آنقدر محسوس نیست واگر دقیق شویم میبینیم  که در هر جایی که علم رشد کرده است به همان میزان تعصب کم شده است  پس ریشه‌ی تعصب جهل است وبرای از بین بردن تعصب اول باید جهل را ازبین برد. کشور‌های غربی دقیقا از همین فرمول استفاده کرده اند ونتایج خوبی هم گرفته اند.

دولت میتواند با تاسیس مکتب‌ها وکورس‌های آگاهی دهی دراز بین بردن تعصب نقش موثری داشته باشد.

اما متاسفانه نقش عالمان دین در از بین بردن این بیماری مهلک آن چنان که باید میبود نیست. حتا بخش عمده‌ی از کار پیامبران را مبارزه با تعصب تشکیل میداد اما بد بختانه تعدادی از عالمان دین نه تنها در از بین بردن تعصب نقش ندارند بل خود در تعصب ورزی‌های مذهبی نقش دارند. راه دیگر این است که شورای علمای اسلامی تصمیم بگیرند که هیچ عالم دین حق ندارد حرفهایی بزند که باعث نفاق بین مسلمانان شود بل باید برعکس مسلمانان را به وحدت وهمدلی فرا خوانند. ودر موضوعات چپترهای درسی ثقافت اسلامی تجدید نظر شود زیرا بعضی موضوعات چپتر‌های ثقافت اسلامی  اختلاف برانگیز است. البته وحدت شیعه وسنی به معنای این نیست که از هردو یکی را انتخاب کنیم ویا نقطه‌های مشترک هر دو را بگیریم بل وحدت  به معنای متحد شدن پیروان این دو مذهب در عین داشتن دونوع نگرش در مورد اسلام است.

ورسالت روشنفکران نیز ایجاب میکند که دراین زمینه کوشش به خرچ دهد وهم چنان محصلانی که از دهات هستند ودر آنجا روی حرف شان حساب میشود  باید برای ریشه کن کردن این بیماری اقدام کند.

به امید آنروز که کشور عاری از تعصب داشته باشیم

نویسنده: غلام رضا اقبال، (محصل سال دوم پو هنزی ژورنالیزم پوهنتون کابل)

 

 

 

 

لینک مطلب: http://ansarpress.com/farsi/1273


*
*

*نیز بخوانید

ویژه نامه/ اربعین حسینی


بازی سعودی با کارت حریری


پیام خونین طالبان به نشست صلح افغانستان در عمان


اجلاس عمان برای تامین صلح در افغانستان: مذاکره برای مذاکره


دوشیدن گاو شیرده عربی به هر وسیله


خروج آمریکا از یونسکو، اقدامی از روی استیصال


اعتراف به شکست، مهر تأیید بر قدرت حزب الله


صلح یا پیروزی، رویکرد متناقض کابل و واشنگتن به طالبان


سپاه پاسداران ایران و امنیت منطقه ای در غرب آسیا


غیرت در رهاسازی دخترانِ ربوده شده افغان است!


16 سال حضور نافرجامِ غرب در افغانستان


اگر عامل کشتار لاس‌ وگاس، مسلمان بود


محورها و ابعاد اهمیت سفر اردوغان به تهران


چرخش اسلام اباد به شرق؛ نگاه پاکستان به مسکو است


آیا تیراندازی لاس‌وگاس کار داعش است؟


تراژدی دنباله‌دار!


امام سجاد علیه السلام از کربلا تا شهادت


توصیه نصرالله به یهودیان برای ترک فوری فلسطین اشغالی و احتمال یک جنگ جدید


در روز تاسوعا و عاشورا بر امام حسین و خاندانش چه گذشت؟


چرا قبر امام حسین علیه السلام شش گوشه دارد؟


اصول هشت‌گانه قیام امام حسین(ع) از منظر حجت‌الاسلام قرائتی


پتانسیل های قیام در عربستان


سکوت روسیه در برابر بمباران های اسرائیل


زن در اندیشه اسلامی


امام حسین (ع) و قیامش در آینه اندیشه ها

پربازدیدها
پربحث ها


اخبار تازه را در موبایل خود ببینید.

ansarpress.com/mنظرسنجی

به نظر شما با پذیرفتن خط دیورند و مرز فعلی بین افغانستان و پاکستان توسط افغانستان، صلح در افغانستان برقرار میشود؟

بله

خیر

معلومـ نیست

مشاهده نتایج


آخرین خبرها

حمله هوایی جنگنده‌های امریکایی و کشته شدن شمار زیادی غیرنظامی افغانستانی در کندز

ویژه نامه/ اربعین حسینی

شمار زائران در شهر کربلا به 10 میلیون نفر رسید

دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برکناری عطامحمد نور را رد کرد

نیمی از ثروت جهان در اختیار 3 کشور

بازی سعودی با کارت حریری

امریکا از افغانستان خارج شود/طالبان با روی کارآمدن دولت مشروع به صلح می‌پیوندد

حملات خودسرانه نیروهای خارجی به صلح افغانستان صدمه زده است

اثبات تداوم بی‌اعتمادی مردم ایران به آمریکا

دادستان دادگاه بین المللی جرایم در مورد جنایت های جنگی در افغانستان تحقیق می کند

معاش سالانه مشاوران غنی به بیش از 200 میلیون افغانی می‌رسد

رئیس پارلمان افغانستان مرتکب فساد شده است/ ابراهیمی فقط جریمه نقدی شد!/ رئیس دارالانشاء به دادستانی معرفی شد

پارلمان افغانستان خواهان آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی شد

سیگار: طالبان محدوده مناطق تحت نفوذشان را گسترش داده اند

پارلمان افغانستان نادیده گرفته شد/اداره ثبت احوال واژه‌های «قومیت» و «ملیت» را حذف نمی‌کند

مقابله با رژیم صهیونیستی مبارزه‌ای مقدس و خوش‌عاقبت است

حمله انتحاری در پایتخت افغانستان با 27 کشته و زخمی

هشدارِ عطامحمد نور به سقوط نظام

حدود ۱۰۰۰ خبرنگار در ده سال اخیر کشته شده اند

امریکا در روابط افغانستان با همسایگانش دخالت نکند

جنگ قدرت در پارلمان افغانستان

پناهجویان اخراج شده افغان از آلمان به کابل رسیدند

عبدالله: هیچ نهادی حق تهدید جریان های سیاسی را با استفاده از ابزار دولتی ندارد

افغانستان ضعیف‌ترین پاسپورت جهان را دارد

کودتای اعضای ارشد حزب جنبش علیه جنرال دوستم!


خبرهای پزشکی


خبرگزاری انصار ©  |  درباره ما  |  ارتباط با ما  |  نسخه موبایل  |  پیوندها  |  طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه
استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است. فروشگاه اینترنتی نعلبندان