|   |  RSS  |  ی  |  1399-05-25  |  2020-08-15  |  : 1399/05/23 - 13:37:4 FA | AR | EN
јی: ۀ یی ی ǘ ی             ی ی ییی             یی ی ی             یی ی ی یی             ی ی ی            ǘی ǐ یی ییی            ی ʘ ٔ ی ی یی ی ی             ی: یی ۴۰۰ ی ی             ی ی ۳۶۳۶۸ ی             ʝ: یی             ی ی ی ی             ی ی ی/ ی یی ی             ی Ԙ ی             ی ی ی ی ی            ی: ییی ی ی            

ی : 1398/03/11 - 22:09:4
ی: 289
ǘ Ȑی

یс 2-۰ :
ی ی ی ی یс

یс یی 2-0 ی ی ی .

ѐی ی ی ی ی ϡ ی ی یсی ی ی یی یی ی ی .

ی ی یс ی ی ی ی . ی ی ϡ ی ی . ی ͘ 1-0 .

 

 

 

ی ی ی ی ی ی ی ی 10 ی ј یс ی ی ی э ی ی .

ی ی ی ی 17 ǘ ϡ ی ی .

ی ی ی ی ی ی یсی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی 38 ی ی ی یی ی ǘ . ی یی ی ی ی ی ی ی ی یс ی ی.

 

 

ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یс ی . ی ی 58 ی ی ی ی ی .

ی 66 ی ی ی ی ی یсی ی ی 69 ی ی ی ǘ ی Ș ی ی .

э ی یی ی ی ی ی ی یی یс ی ی ی ی ی ی . ی 75 ی ی ی ی ڡ ی .

ی 80 ی یс ی ǘ ی . 4 ی ی ی ی ی یс .

 

 

ی یсی ی 86 ی. یی ی ی ϡ ی یޡ ی .

ی ی ی ی یی ی ی یی 2-0 یс ی ی.

 

 

ی 5+90: .... یс ‌ی ی یی ی 2 Ԙ ی ی ی .

 

ی 3+90: ی ی ی э ϡ ی ی ی ی .

 

ی 3+90: ی ی ی ǘ ǐی Ș .


ی 2+90: ی ی Ҙ .


ی 2+90: ی ! Әی ی ی یی ی ی ی ی ی ی.

 

ی 90: ی ی : ی ی .

 

ی 89: ی ی ی ی .

 

 


ی 87: ی یс... یی! ی یی! یی ‌ ی یی ی ϡ ی ی ی ی یی یӡ یс ی .

 

ی 87: ! .... یی یс ی ʺ ی ی ‌ی .

 

 


ی 85: ی..... ی یی ی ی یʐی یс ی‌ ژ‌ ی ی .


ی 83: ی ی Әی ی ی ی ییی ییی ی ی ی Ϻ ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

 

ی 82: ی ی ی ی ی ی .


ی 81: ی ی ی ی یی ی ی .


ی 80: ی.... ǘ ‌ یс ی ј یی ی ی .

 

ی 79: ی.... ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی یс .

 

ی 75: یی ی ی ی یс ʡ ‌ی .

 

ی 74: ی ی ی ی ی ی .


ی 73: ῿ ! ..... ی Ș ی ‌ ی یс .


ی 71: ی ‌‌ی ی ی ј یϡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یс .


ی 71: یی ی ی یی ی ی ی .

 

ی 69: ی.... ی ی ی ی یс Ϻ ј ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی 65: ی ی ی ی ی ‌ی .

ی 62: ی ی ی یс ʺ ی ی ی ی јی .

ی 58: ی ی ی ی ʺ یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی .

ی 58: ی ی ی .

 

 

 

ی 54: ی ی یс ی ی ‌ی .

ی 54: یی ی ی .

ی 54: .... ی ی ی یی ϡ ی э .

ی 53: یی ی ی ی ی‌ ی .

 

 

ی 51: ی یс ϡ ی .

ی 47: یی یј ی ‌یی‌ی .

ی 46: ی ی یс یی ی‌ .

ی 3+45: ی ʘ ی ی یс ی ی.

ی 1+45: «ی ی Ͽ» ی ‌ی یی ǐ یی ی Ә ی‌ ی ی یс ʡ ǘ .

ی 44: ǐ ی ی ‌ی ی‌Ϻ ی یс ی‌ ی ی ی ی ی Ϻ ی ی ی‌ی Ș ی Ȑی.

ی 42: ی ی ѐ ی یϡ ی ی ی ی .

 

 

ی 39: ی ی ی ی ʡ ی ی ی .

ی 38: ی ی ی ییی ی یс ی ی یی ی یݡ ی ی ‌‌ی ϡ ǘ یی ی ی یс ی ی .

ی 34: ی یی ! ی ی‌ یی 6 یс ی ʡ ی ی ی ‌ی ی ی ی ی ی ی ی یی.

ی 30: ی ی ی ی ی ی ی‌.

ی 25: ی ی ی ی ʺ Ґ ی یی ی Әی ی یс .

ی 23: یی ی .

ی 23: یی ی ی یی .

ی 22: ϡ ی ی .

 

 

ی 20: ‌ی ی ی ʘ Ϻ ‌ی ی یс .

ی 17: ی... ǐی یی ‌ی 30 ی Ϙ یј ی .

ی 10: ی ی ی ی یс ی ی ϡ ی ی ی ی .

ی 6: ی ی ی .

ی 2: ی ‌.... .... ی ی یс ی Ԙ ی ی ی ϡ ͘ی ј ی .


ی 23: ی ی ی ی یс! ی ی ی ی Әی ی .

 

 

ی ی: ی یی ی ی Ә ѐ ی ی ی Әیǡ 43 ییی .

 

 

јی ی ی Ϻ

 

یс: ی- - ی- ی- - یی- - ی- - - ی

 

ی یی یс: یی- - - - - ی- - ی- یی- یی- - ی

 

ی- یی- ی- - - ی- ی- ی- ی- ی ی- ی ی

 

 

ی یی : - - ی- یی- ی- ی- ǘ ی- ی- - - ی

 

ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی:

 

22:40: ی یی ی ییی ǐ ی ی .

 

 

 

22:29:  ی ی ی یϿ

 

 

22:14:  یс ی

 

 

 

 

 

22:00: یс ی یی 1973 ی ی ی ی Ԙ 1-2 ی ی ی ی .

 

 

21:36: ی ی ǘی ی ی یی ی Ϻ ی .

 

 

21:15: ی ی ی ی ی یс ی .

 

 

 

20:58: یѐ یی ی ی ی.

 

 

20:30: ی ی ی ی ی Ϻ ی 2010 ی ی یی .

 

20:13: ی ی ی یی Ԙ ی ی ی . ی ی ی ی یی ی یی .

 

 

 

19:50: ی ی ی ѐ یی ی یс . یی یс ی .

 

 

19:25: ی ی ی ی ی یс ی ی ی ی ی .

 

19:10: ی ی ǐ ی ی ی .

 

 

18:58: ی ی ی ی 1996 Һ ی ی ی ی ی

 

 

18:43:  Ӻ ی ی Ԑ !

 

 

18:20: ی یی ی 14 ی ی ی ی .

 

 

18:11: یс ی ǘی ی یی ی .

 

 

 

17:53: јǺ ی  ی ј Ԑ ی ی یی Ԑ ѐی ی ی.

 

17:40: یс - ی ی یǺ ییј ۲۳:۳۰ .

 

 

 

17:29:  ی ی ی ی ی ѐ ی یی ی : ی ی Ȑیی.
ی یی Ӂییی ی ی یی یی ی ѐ .

 

17:26:  Ӂییی ј ی ی ی ʺ «Ґ ی ی ».

 

 

 

17:20:  ی Ӂی ی ی ی ... یԐی !

 

 

 

17:12: ی ESPN ی ѐ ی یӡ ی ی  ی ی Ә ѐ .

 

17:07: یی ی ی ی ی ییی ییی یс ʺ یی ی ی ѐ ی‌ ی یی ی یی .

 

 

 

 

17:00:  ی ی یс ی ی ǘ .

 

 

 

 

16:48:  ی ی یϺ ǡ ی ی.

 

 

 

16:37: یс ی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ 13 ی یی ی .

 

 

16:23: 59 ј ϐ ی ј ی یс ی

 

16:15: ی ی یی یϺ

 

 

 

16:04: ی ی ی ѐی ی ی ی ʡ یс ی ی ی .

 

16:03: یс ی یϿ ی ی ی ی UCL 2019 . یی ی ۴-۰ Ԙ .

 

 

 

 

16:00:  یی ی : - یс ی !

 

 

 

 

15:55:  ی: ی Žǘ ی . یی ی ی.

 

ی

 

ی : https://www.ansarpress.com/farsi/11383


ʐ :


*
*

*ی ی

ی: ی یی Ϻ ی


坘ی ی ѐ / یӡ ی یی


یی ی ρی


ی ی ی ی ۲۰۲۲ ی/ یی ی ی


ǘ ی ی ی ی Ԑ ی: ی ی ی


یی ی ی


ی یی| ǁی ی ی ی


ی ی ی + ژ


ی Ԑ ی 2022 یی ی


یΝی ی ۴ ی ی ی ی ی ی ی ۲۰۲۲


ی ی ی ی


یǺ ی


یی ی


ی 555 ی یی


ی ی ۀ ی ј یی + ژ


یѐی ی ی +ژ


ǡ Ԙ ی ی ی ی ۲۰۲۲/ ی یی ǐ


ی یی ی ی


ی ی ی ی


ی ی ی ی ی ی


یی یی ی ی ʘیی


ی ی ی Ϻ 3 یی


ی ی ی ǐ


ی یی Ϻ ی ی ی ی


ی Ԑی ی Ͽ

ی


ی یی.

ansarpress.com/mی

ی ی ی ی ǘ یϿ

ی

ی

ی


ی

ی Ԙی


ѐی  |   |   |  ی  |  ی  |  :
( ) .